loading...

Pikachu

Trong trò chơi Pikachu nổi tiếng này, nhiệm vụ của bạn là tìm và kết nối hai hình giống nhau để ghi điểm.

Cách chơi:

Sử dụng chuột  bấm vào các hình ảnh giống nhau.