loading...

Diệt thây ma

Dùng súng và lựu đạn để tiêu diệt thây ma.

Cách chơi:

Dùng các nút WASD để di chuyển.
Click chuột để bắn.
Nhấn Space để ném lựu đạn.